כותרות העבר - 24.5

1994: הישראלים מרעננים את ערכות המגן; 2000: כוחות צה"ל נסוגים מלבנון; 2001: בר רפאלי מגיעה לפסטיבל קאן