כותרות עבר: אנדי רם בגמר ווימבלדון

1995: ארה"ב – הנהגת דהרה, שוטר יורה בה למוות; 2003: היסטוריה בווימבלדון – אנדי רם בגמר; 2006: התנגשות רכבות מלאות בנוסעים נמנעה ברגע האחרון