כותרות העבר: פרס שואל - "אני לוזר?"

1997: שמעון פרס שואל את מרכז מפלגה העבודה: "אני לוזר?"; 1999: ראש הממשלה נתניהו על התקשורת: "הם מפחדים!"; 2008: נכדו של הרב עובדיה יוסף חייל מצטיין