כותרות עבר: בהלת הסארס - גם בארץ

1995: האזנות הסתר מובילות לדממת אלחוט בעולם העסקים; 1997: שתי צעירות נרצחו בדקירות סכין במדבר יהודה; 2003: בהלת נגיף הסארס – גם בישראל