כותרות העבר: נמכר מפעל השוקולד

2000: הישראלי שיודע להקפיץ כל דבר מדהים את ארה"ב; 2004: אמריקה משמינה למוות - השמנת יתר על סף הפיכה לגורם המוות מספר אחת במדינה; 2005: מפעל השוקולד של עלית ברמת גן נמכר