כותרות העבר: הרמטכ"ל ושר הבטחון חשופים לאש

2001: הרמטכ"ל ושר הבטחון חשופים לאש; 2005: הרב עובדיה מאחל לרה"מ - תמות; 2006: שריפה גדולה - נס גדול