כותרות העבר: שלג מכסה את ישראל

2000: שלג מכסה את הארץ; 2002: התרעות מפני קסאמים במרכז הארץ; 2003: שרון המנצח הגדול בבחירות; 2004: ניסיון פיגוע בקניון עזריאלי