כותרות העבר: אישום נגד עזר ויצמן

1994: הממשלה אוסרת ייבוא בשר לא כשר; 1996: יגאל עמיר לא מתחרט ואומר כי פעל לשם שמיים; 2000: כתב אישום נגד נשיא המדינה עזר ויצמן