כותרות העבר: שר ערבי ראשון בממשלה

1994: מחאת הסטודנטים על שכר הלימוד מחריפה; 1998: שוטר ניסה למכור אמצעי חבלה לצורך הונאת ביטוח; 2001: מזרימים מים לחיזבאללה למרות מחסור המים; 2002: מאבק סביב מסגד המריבה בנצרת; 2007: לראשונה שר ערבי בממשלה - ראלב מג'אדלה