כותרות העבר: שיטפונות ברחבי הארץ

2000: ילדים נכים נשארים בבית בגלל מחסום צה"ל; 2001: שיטפונות ברחבי הארץ; 2006: כור היתוך בבית החולים; 2007: לידת תאומים במונית