כותרות העבר: מאיה בוסקילה מתגייסת

1998: חבלה בצינור – הנגב בלי מים; 2001: הנשיא בוש – אויב איכות הסביבה; 2008: מאיה בוסקילה עולה על מדים