כותרות העבר: המאבק לשחרור עזאם עזאם

1997: הזרוזים נאבקים לשחרור עזאם עזאם; 2002: נלכדו רוצחי גנדי; 2004: שוורצנגר נגד נישואים חד מיניים; 2006: עכשיו בארץ: החינמון