כותרות העבר: שיפור במצבו של שרון

1995: ילדים באשדוד גדלים במשפחה ללא הורים; 2001: הסטודנטים מקבלים הפחתה בשכר הלימוד; 2004: החשודה במעילת מיליונים יולדת; 2006: מצבים קלים מאוד לשיפור במצבו של ראש הממשלה שרון; 2007: מיני טורנדו בשמי חיפה