כותרות העבר: טלי פחימה משתחררת מהכלא

1996: חבר בצלם נחטף ע"י הרש"פ; 2001: עזר ויצמן: לרה"מ הלך הפיוז; 2005: הכנסת אוסרת פיטום אווזים; 2007: טלי פחימה משוחררת מהכלא