כותרות העבר: בני סלע הודה בעשרה מעשי אונס

2001: הפת"ח חוגג יומולדת בעזה; 2004: הצונאמי גובה גם קורבנות ישראלים; 2007: גרסת הכנסת לכישלון בלבנון