כותרות העבר: ניסיון חטיפת מטוס

1994: תעלומה סביב רצח קשישה בכפר סבא; 1998: חברת טלרד מפטרת 1,000 עובדים; 2002: ממצאי התחקיר הראשוני - ניסיון חטיפת מטוס אל-על נועד לרסקו בת"א; 2003: חוקרים ישראלים על סף פריצת דרך במלחמה במחלות גנטיות