כותרות העבר: ח"כ טיבי מתאחד עם התנועה האיסלאמית

1995: המדינה מחלקת אופציות לאזרחים; 1996: טיבי והתנועה האסלאמית ביחד; 2006: גביע הכדורסל של המכולת