כותרות העבר: גלזר נשלח לכלא

1997: אולמרט מזוכה ואומר "לא אהיה חייב לאף אחד"; 1999: רה"מ לשעבר נתניהו נואם בארה"ב; 1997: עופר גלזר נשלח לכלא