כותרות העבר: גל שריפות בכל הארץ

1999: גל החום מוביל לשריפות בכל רחבי הארץ; 2001: הירי על שכונת גילה בירושלים נמשך ללא הרף; 2002: ניסיון פיגוע בחוות הגז פי גלילות; 2004: ישראלי קופץ מארובת חברת החשמל בחדרה בנפילה חופשית