כותרות העבר: ברגותי הורשע ברצח

1999: הח"כית הערבייה הראשונה היא חוסנייה ג'בארהמס ממרצ; 2004: בית המשפט המחוזי בת"א קבע כי מרואן ברגותי אחראי לשלושה מעשי רצח של ישראלים; 2006: בסין הסתיימה בנייתו של הסכר הגדול בעולם