כותרות העבר: הר געש התפרץ בהוואי

1995: פיתוח ישראלי – הטלפון החכם; 1996: ליקוי ירח מלא בליל הסדר; 2008: בהוואי התפרץ הר געש