כותרות העבר: האנלייזר משתחרר ממעצר

1996: דו"ח שמגר – השב"כ כשל; 1998: האנלייזר משתחרר ממעצר; 1999: רצח עם בקוסובו; 2004: מוסיפים ספרה למספר הסלולארי