כותרות העבר: הגבעתרון וסבלימינאל באיחוד היסטורי

2004: משפט על גדר ההפרדה נפתח בהאג; 2007: חאלד משעל פונה לנועם שליט; 2008: הגבעתרון וסבנימינאל באיחוד היסטורי