כותרות העבר: בהלת שפעת העופות

1997: בהלת שפעת העופות בישראל וברחבי העולם בשיאה; 1998: בני בגין מכריז על התמודדות לראשות הממשלה; 2010: רכבת נוסעים עלתה באש