כותרות העבר: הפגנת הכתומים בת"א

1997: בכניסות לתחנה המרכזית בתל אביב – אחד המקומות ההומים בארץ – לא מוצבים מאבטחים; 1999: ליקוי החמה הגדול של סוף המילניום; 2005: מתנגדי תוכנית ההתנתקות גודשים את כיכר רבין במרכז תל אביב, שלוש יממות לפני תחילת הפינוי