כותרות העבר: פיגוע קטלני בירושלים

1998: שני תלמידים נהרגו בהתמוטטות תקרה בבית ספר בבאר שבע; 2003: 16 הרוגים בפיגוע התאבדות במרכז ירושלים; 2004: חוות הגז פי גלילות נסגרה סופית