כותרות העבר: המבקר - ברק לא נטש פצועים

1998: שני טייסים שמטוסם התרסק נעדרים; 1999: דו"ח המבקר - ברק לא נטש פצועים; 2006: אלון מזרחי מנחה תוכנית בטלוויזיה