כותרות העבר: שטפונות ברחבי הארץ

2000: ילדים נכים נשארים בבית בגלל מחסום צה"ל,2001: שטפונות ברחבי הארץ, 2006: כור היתוך בבית החולים, 2007: לידת תאומים במונית