כותרות העבר: ה"התנתקות" אושרה

1995: רשת הברחה טורקית בשירות אירן; 2000: המזל הכה פעמיים לאותו מהמר – זכייה כפולה בטוטו; 2005: הממשלה אישרה את תוכנית ההתנתקות; 2005: תיעוד – עבריין דוקר אזרח תמים סתם כך