כותרות העבר: 36 מיליון שקל בטוטו

1994: משת"פ טמן מלכודת לאיש שב"כ; 2001: הפרס הגדול בטוטו – 36 מיליון שקלים; 2005: המאייר דודו גבע נפטר בגיל 55