כותרות העבר: ארונו של אילן רמון מגיע לישראל

1994: נחתם הסכם קהיר בין פרס לערפאת; 2003: ארונו של אילן רמון נוחת בישראל; 2007: חידת מותה של אנה ניקול סמית