כותרות העבר: שלג כבד בירושלים

1997 - קבר ברוך גולדשטיין מעורר סערה. 2000 - שלג כבד בירושלים. 2004 - מוסטאפא דיראני טוען : נאנסתי בחקירת השב"כ. 2005 - טוביה צפיר נחקר ומתחרט