כותרות העבר - 23.1

1996: יגאל עמיר באמירה מקוממת במיוחד: "דין רודף מצדיק הריגת ראש ממשלה"; 2000: לראשונה בישראל - כתב אישום מוגש נגד נשיא מדינה בישראל, עזר ויצמן זוכה לכבוד המפוקפק; 1994: בהחלט שמעוררת יצרים הממשלה מאשרת הצעת חוק האוסרת ייבוא בשר לא כשר