כותרות העבר: סטנלי פישר מוכרז כנגיד הבא של ישראל

1995: מלצרית פוטרה כי התחתנה עם ערבי; 2002: ארבעה חיילים נהרגו בכרם שלום; 2003: שרון מגיב לפרשת סיריל קרן; 2005: נגיד בנק ישראל הבא: סטנלי פישר ; 2008: שיחה עם הילדים ששרו לבוש כשביקר בישראל