כותרות העבר: פחימה משתחררת מהכלא

1996- חבר בצלם נחטף על ידי הרשות הפלסטינית; 2001- עזר ויצמן תוקף את אהוד ברק; 2005- הכנסת אוסרת פיטום אווזים; 2007- טלי פחימה משתחררת מהכלא