כותרות העבר: טייסת בסיום הקורס

1995: במושב יציץ מאמינים שזכו לביקור מהחלל החיצון; 1997: טייסת ראשונה בטקס סיום קורס טייס; 2008: דוח מטריד אודות ההתנהלות במגדל הפיקוח בנתב"ג