20 שנים לעלייה מרוסיה

חלקם של העולים מרוסיה לא הוכרו כיהודים, אבל היום, 20 שנים לאחר שעלו ארצה, הם מרגישים מאוד ישראלים. העברית קולחת כולל שימוש בסלנג, ובני הנוער לא מוותרים על שירות בצה"ל