20 שנה לעלייה מבריה"מ: כתבה שנייה

20 שנה לעלייה מבריה"מ: כיצד השתלבה הקהילה הרוסית בחברה בישראל, לאחר העלייה?