התנאים העלובים של המדענים בישראל

מאבדים את הראש: סדרת כתבות מיוחדת, חלק ב'