ישראל טועה בממשק ההסברה?

דיון בכנס העיתונות באילת: האם ישראל טועה בממשק ההסברה מול העיתונות הזרה?