דוח המבקר: נפגעות זכויות החיילים בבסיסי הכליאה של צה"ל

הדוח השנתי של מבקר המדינה חושף היום שורה של ליקויים במשרדי הממשלה, בצה"ל ובחברות מופרטות. על פי הביקורת שנערכה בשנה האחרונה עולה כי תנאי הכליאה בבתי המעצר הצבאיים קשים, וכי קיימת פגיעה בזכויות האסירים. עוד עולה כי רמת שירותי הבריאות בבתי הספר מידרדרת וכי קיים מחדל היסטורי בהסברה הישראלית בשפה הערבית

דוח הביקורת השנתי של מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, פורסם היום וחשף ליקויים משמעותיים בכל הקשור למתקני הכליאה הצבאיים, ההסברה הישראלית בשפה הערבית והעסקת העובדים בנמל אשדוד.

בביקורת נבדקו בין השאר תנאי מערך הכליאה הצבאית בישראל על ידי בחינת בסיסי הכליאה, כלא 6 הסמוך לעתלית וכלא 4 בצריפין. הדוח מעלה מסקנות קשות לפיהן התשתית בבתי בכלא הצבאיים אינה תקינה וקיימים בהם תנאים קשים ביותר.

עוד עולה כי ישנה פגיעה בזכויות הבסיסיות של הכלואים בכל הנוגע לטיפול הרפואי המוצע להם, במזון, בתנאי התברואה ובזמינות נגישות הסנגורים. בנוסף מצויין כי גילו הצעיר של הסגל המופקד פוגע ביכולתם להתמודד עם הכלואים במתקן.

ליקויים חמורים נמצאו גם בכל הקשור לגיוס העובדים הבכירים בחברת נמל אשדוד. על פי דוח המבקר מתברר כי רבים מהעובדים המאיישים עמדות בכירות בנמל נבחרו באופן בלתי תקין, שפגע על פי הדוח בעקרונות השוויון, התחרות והשקיפות. המבקר קרא לדירקטוריון החברה לנקוט פעולות כדי לפעול בדבר ולתקן את העוול שנוצר.

ההסברה בערבית - כשל לאומי רב שנים

תנאי כליאה קשים. ארכיון (חדשות 2)
בניגוד להחלטת הממשלה בשנת 2007 ולהמלצת המבקר בעבר, עולה מהדוח כי המדינה לא פעלה די בתחום ההסברה לדוברי השפה הערבית, ובעקבות זאת באו לידי ביטוי כשלים הסברתיים רבים במהלך מבצע עופרת יצוקה ואחריה. האחריות לאותם ליקויים שהביאו לדברי הדוח, למחדל לאומי רב שנים, נמצאת בידי משרד ראש הממשלה ומשרד החוץ.

לטענת מבקר המדינה קיים צורך להפיק לקחים בנושא במהירות האפשרית משום שהמערכה ההסברתית של ישראל עוד נמשכת, וכוחה אף התחזק לאחר המבצע ברצועת עזה. עוד הוא מוסיף כי יש לפעול בדחיפות גם להפעלת ערוצי תקשורת ראויים בשפה הערבית בכדי שיהיה ניתן להעביר לאוכלוסיה זו את עמדותיה של ישראל, בשגרה ובמצבי חירום.

בבחינת מתן שירותי בריאות לתלמידי בתי הספר בישראל, עולה תמונה עגומה בכל הנוגע לטיפול רפואי בתלמידים, בנוכחות אחות בתחומי בית הספר ובקידום נושא הבריאות בקרב הילדים. הפרטת שירותי הבריאות במערכת החינוך הביאה לצמצום בהוצאות המדינה, אך גם פגעה משמעותית בשירותים הניתנים לילדים במוסדות הלימוד.

בנוסף לפעולת הביקורת הגופים שביצע לינדנשטראוס, הוא ערך מעקב אחר ליקויים שעלו בדוחות קודמים, ואופן טיפולם, ומצא כי רבים מהגופים כלל לא פועלים לתיקון הכשלים ואף מוסרים דיווחים כוזבים לגבי טיפולם. לדברי המבקר, על ועדת הכנסת לפעול למען יישום מהיר המלצות דוחות הביקורת ואף להגדיר את אי ביצוע הדוחות בעבירת משמעת.

דובר צה"ל: מקצים 6 מיליון שקל לשיפור הליקויים

מדובר צה"ל נמסר שהצבא מבצע בשנה האחרונה מספר תהליכים משמעותיים ביניהם הקצאת שישה מיליון שקלים לטובת טיפול בתשתיות, שדרוג איכות המזון, רענון הוראות בנוגע לאזיקת כלואים ועוד. באשר לטיפול הרפואי, באוקטובר 2009 קצין רפואה ראשי פרסם הנחייה חדשה בנוגע לטיפול הרפואי בכלואים המסדירה את נושא מתן הכשירות הרפואית למעצר, הטיפול הרפואי ושירותי הרפואה לכלואים. בנוגע לבתי הדין הצבאיים הוסיף הדובר כי "יחידת בתי הדין עושה כל שביכולתה בכדי להקל בעניין המתנת העצורים קודם למשפטם".