אושרו שטחי קבורה לחללי רעידות אדמה ברחבי ישראל

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה מכינה את הקרקע לקבורה במקרה של אסון המוני. היום אישרה המועצה תכנית לפיה ייקבעו 8 אזורים בפריסה ארצית לקבורה ארעית בעת אסון, כולל איסוף חללים וזיהויים בשעת רעידת אדמה

מתכוננים לרעידת אדמה. ארכיון (רויטרס)

מכינים את הקרקע לקבורה במקרה של אסון המוני כתוצאה מרעידות אדמה: שמונה אזורים בפריסה ארצית נקבעו לקבורה ארעית בעת אסון המוני, כולל איסוף חללים וזיהויים בשעת רעידת אדמה, כך עולה מתכנית מתאר ארצית שאושרה היום בדיון המועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

התכנית נשענת על הצפי להתרחשותן של רעידות אדמה בישראל בדרגה שעלולה להביא לאסון המוני שיכלול אלפי חללים, לאור מיקומה על השבר הסורי-אפריקני. למרות שמבין אזורי הפעילות הטקטונית קיימים אזורים עם רגישות גבוהה יותר ואזורים עם רגישות גבוהה פחות, במועצה הארצית ציינו היום שהצפי הוא לחללים בכל שטח המדינה בשעת רעידת אדמה.

בהישען על תרחישים אלה אישרה היום המועצה הארצית תכנית מתאר ארצית המאתרת שטחים לקבורה ארעית. צוות התכנון של המועצה הארצית קבע שמונה אזורי קבורה ארעית בפריסה ארצית: אזור ראש פינה, אזור עפולה, אזור מפרץ חיפה, אזור חדרה, אזור תל אביב, אזור מודיעין-רמלה-לוד, מושב תירוש שליד ירושלים ואזור באר שבע.

קבורה רק לאחר לקיחת דגימות

קביעת אזורים לקבורה ארעית מתבססת על הנחת העבודה שלפיה באירוע רב נפגעים לא תהיה יכולת קבורה מסודרת בבתי העלמין בשל בעיות זיהוי והצורך בפינוי מידי על רקע החשש ממחלות ומגפות.

קבורה ארעית אמורה להתבצע לאחר נטילת דגימות מדעיות בידי צוותי איסוף נתוני זיהוי של משטרת ישראל או המכון הלאומי לרפואה משפטית. אלה נדרשות לזיהוי בשלב מאוחר יותר. לכן בשלב הראשון ייקברו החללים כאלמונים באופן זמני בבתי עלמין ארעיים.

במצב של קבורה זמנית אלמונית לא קיים בהכרח קשר בין מקום קבורתו הארעי של החלל לבין מקום מגוריו. בשלב הבא, שלאחר הזיהוי, יועברו החללים לקבורה מסודרת. השטח המוקצה לקבורה ארעית יפונה מחללים לאחר השלמת תהליך הזיהוי ולפי משרד הפנים אין מניעה מבחינה הלכתית להשתמש בשטח זה לכל צורך שהוא. לפי ההחלטה, הרי שבהיעדר תוכנית תקפה אחרת יוחזר השטח לייעודו ולשימוש בו בטרם האירוע.

פינוי של 3,000 חללים ומעלה

לאזורים שהוגדרו כאתרי קבורה ארעית נקבעו תנאי סף וקריטריונים, שמאפשרים שימוש מהיר בהם בעת הצורך. תנאי הסף כללו גודל מזערי המאפשר פינוי של לפחות 3,000 חללים, התאמה גיאוגרפית מבחינת שיעורי האוכלוסייה וטווח השירות - טווח שלא עולה על 50 ק"מ מאזורי אוכלוסייה, התייחסות לסוג הקרקע שמאפשר חפירה בלוח זמנים קצר, טופוגרפיה מתאימה ומניעת מגע עם מי תהום או אזורי ניקוז.

שמונת האזורים נבחרו כך שהם מכסים את המדינה בפריסה ארצית - לא כולל הנגב הדרומי ואזור אילת, שלגביה התרחיש שנבחן במועצה הארצית לא מצביע על צורך בהקצאת אתר נוסף לבית העלמין הקיים בעיר.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת