דוח מבקר המדינה: ביקורת על התנהלות המוסד

דוח מבקר המדינה המתפרסם היום עוסק בגופים וארגונים במערכת הביטחון, כמו גם מעורבות ופעילות משרד ממשלה וגופים נוספים בקשריהם עם מערכת הביטחון. בדוח הזה נבדק לראשונה גם ארגון "המוסד", ולינדנשטראוס ציין ש"על ראש המוסד לפעול בהקדם לבדיקת הסיבות לליקויים". צפו בעיקרי הדוח

דוח מבקר המדינה עוסק לראשונה בבדיקת ארגון "המוסד" כאשר מחלקת הלוגיסטיקה נמצאת תחת עינו המבקרת של מיכה לינדנשטראוס. הדוח שהתפרסם היום עוסק בארגוניה השונים של מערכת הביטחון, וכן במעורבותו של משרד ראש הממשלה וגופים אחרים בקשריהם עם המערכת.

במסגרת הדוח בדק לינדנשטראוס את מחלקת הלוגיסטיקה במוסד ומצא ליקוים רבים: "הדוח חושף ליקויים משמעותיים ביותר בתכנון הבנייה, באי-קיום חובת המכרזים, באי-הקפדה על ביצוע תכנית-אב לבניין ושינויים בה, המביאים לגידול ניכר בעלויות הבנייה ופעילות החורגת מהמינהל התקין".

המבקר מציין בדוחו כי לנוכח העלויות הגבוהות של מחלקה זו שמסתכמות במאות מליוני שקלים היה צורך בבדיקה ונמצאו במהלכה ליקויים רבים: "בתחום הבינוי נמצאו ליקויים רבים, מהם חמורים ביותר, כולל היעדר תכנון סדור לפרויקטי הבנייה, אי-קיום חובת מכרז, גידול משמעותי בעלויות ופערים של עשרות אחוזים בין אומדנים להצעות במכרזים, אשר מעידים על התנהלות לא ראויה ביישום פרויקטי הבינוי".

"מאוסף הליקויים בדוח משתקפת פגיעה משמעותית ומדאיגה בסדרי המינהל התקין, כולל: חוסר יעילות ובזבוז כספים" כתב המבקר וציין ש "על ראש המוסד לפעול בהקדם לבדיקת הסיבות לליקויים, לתיקונם ולהפקת הלקחים במישור המערכתי ובמישור האישי כאחד".

עוד מצוין בדוח כי ועדת שרים ואף ראש הממשלה אמורים לפקח על תהליכי קבלת ההחלטות בארגון על מנת להימנע מליקויים דומים בהמשך, "היועץ המשפטי לממשלה והחשב הכללי במשרד האוצר, כל אחד בתחומו, יעקבו אחר תהליך הבדיקה הפנימית לתיקון הליקויים בידי המוסד".

העתקת בסיסי צה"ל לדרום

בדוח הנוכחי מדגיש מבקר המדינה את נושאי תכנון, ניהול והטיפול במשאב האנושי. החלק הראשון של הדוח עוסק בהעתקת יחידות צה"ל - יחידות אמ"ן ואגף התקשוב - לנגב, שמציין המבקר: "הינה מהלך לאומי חשוב ביותר כחלק מהתכנית הלאומית האסטרטגית לפיתוח הנגב. מדובר בפרויקט מהגדולים ומהמורכבים ביותר של המדינה בכלל ושל מערכת הביטחון בפרט", למרות זאת מהדוח עולה כי, "במשרד האוצר ובמשרד ראש הממשלה, לא פעלו די להסרת החסמים לקידומו וכי הדבר מעכב את ביצוע הפרויקט ואינו מאפשר לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו, מעלה סימני שאלה רבים לגבי המהלך כולו ואף מעמיד בספק את עצם ביצועו".

"על פי החלטת הממשלה משנת 2005 העתקת יחידות אמ"ן ואגף התקשוב לנגב היא מהלך מרכזי, מניע ומחולל שינוי במסגרת התכנית הלאומית האסטרטגית לפיתוח הנגב", מציין המבקר בדוח, "בהעתקת היחידות יש כדי להעצים את היכולות המבצעיות של צה"ל ולתת מענה לצרכים מבצעיים חדשים הנוגעים, בין היתר, לאיום הגובר על העורף הצבאי ולניסיונות האויב לשבש את יכולת הפעולה הרציפה של צה"ל. מדובר בפרויקט מהגדולים והמורכבים ביותר של המדינה בכלל ושל מערכת הביטחון בפרט", מסביר המבקר.

למרות זאת כותב המבקר כי האחראים על הנושא בראשם ראש הממשלה, ראשי הביטחון ושר האוצר מאז שנת 2008 לא פעלו מספיק לקידומו: "עקב כך, במועד סיום הביקורת, אף שחלפו למעלה מארבע שנים וחצי מהחלטת הממשלה משנת 2005, עדיין לא יושבה המחלוקת העקרונית בין משרד האוצר למערכת הביטחון בנוגע למקורות המימון של הפרויקט ולא סוכמה מסגרתו התקציבית"
המבקר מדגיש כי העיכוב בביצוע העתקת הבסיסים גורם לנזק משמעותי: "כוח אדם איכותי בצה"ל עלול לעזוב בהיעדר מידע ברור על אופק שירותם הצבאי של המשרתים ביחידות, על עתידם ועל עתיד משפחותיהם בנגב"

עקב השקעות רבות שנעשות בינתיים בבסיסים לקראת פינויים יוצר מצב בלתי נסבל שבו הכספים יצרו מצב לא כדאי כלכלית להמשך המהלך: "היקף ההשקעות שירדו לטמיון עלול לגדול ואף להעמיד בספק את הכדאיות של העתקת היחידות לנגב", נכתב בדוח.

הקרקעות של צה"ל

בחלקו השני של הדוח, מודגשת הביקורת על השימוש של צה"ל בקרקעות המדינה: "צה"ל מחזיק במישרין ובעקיפין בשטח גדול מאוד מכלל הקרקעות של מדינת ישראל", נכתב בדוח, "נוסף על הערך הכספי העצום הגלום בקרקעות אלה, מדובר במשאב לאומי שניהולו בתבונה, ביעילות, בחיסכון ותוך קידום של יעדים לאומיים מוצהרים, יש בהם אינטרס ציבורי מובהק. הממצאים מצביעים על ליקויים של צה"ל הן בניהול היעיל של משאב זה, הן בתבונה שבהחזקת חלקו ובשימוש בו". בדוח חושף המבקר נתונים בנוגע להתפרשות בסיסי צה"ל באזורים עירוניים: באזור חיפה, כ-10 אלף דונם, אזור ירושלים והמרכז, 37 אלף דונם וכשמונת אלפים דונם באזור הדרום: סה"כ כ-55 אלף דונם של בסיסים צבאיים ושטחים באחריות מערכת הביטחון בתוך אזורים עירוניים.

פעילות צה"ל במעברים

חלק נוסף של הדוח עוסק בפעילות צה"ל בפעילות הביטחון השוטף בגבול ישראל-ירדן בגזרת פיקוד המרכז ובפעילות המעברים בין ישראל לבין אזור יהודה ושומרון. נושאים אלו נבדקו במסגרת תשומת הלב לכוננות ולמוכנות בעת רגיעה. בבדיקות קודמות של המבקר כבר נמצאו ליקויים בנושא הזה וגם הפעם מוצא המבקר בעיות: "הדוח על פעילות הביטחון השוטף מצביע על ליקויים בפעילות בגזרה האמורה, בין השאר, על ליקויים ברמת ההכשרה של חיילים המבצעים פעילות בגזרה ובתיאום בין הכוחות הפועלים בגזרה ובין גופים אחרים בצה"ל, ועל אי-קיומם של נהלים ופקודות מסוימים".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לפרסום הדוח: צה"ל כארגון מבוקר מחויב להפקת לקחים ולתיקון כלל הליקויים העולים מהדוח, תוך מעקב סדור אחר התקדמותם ודיווח על כך לגורמים הרלוונטיים בממשלה, בכנסת ובמשרד הביטחון ככל שיידרש.

עוד נמסר בהתייחסות הצבא כי "עיקרי דוח מבקר המדינה הוצגו לרמטכ"ל בני גנץ, שהורה
לפעול לתיקונם בליווי ובמעקב של סגן הרמטכ"ל ושל ראש מערכת הבקרה באופן שיטתי אחר סטטוס תיקון הליקויים".

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק