נפצעת בחופשה מהצבא? לא תקבל קצבה

מהפכה בתשלומי קצבאות הנכות במערכת הביטחון: ועדת גורן פרסמה היום את דוח שמבדיל בין זכאים לקצבה, על פי האופן שבו נפגעו. ההנחיות החדשות מפרידות גם בין אנשי הקבע לבין אנשי המילואים והחיילים בשירות החובה. לגבי חיילים שנפגעים בזמן חופשה, הוועדה המליצה שנהיגה בפזיזות בזמן חופשה תסיר את הזכאות לקצבה

מדי שנה משלם משרד הביטחון קצבאות נכות בהיקף של כמעט 4.5 מיליארד שקלים. כעת אגף השיקום עומד לעבור מהפכה בעקבות שינוי הקריטריונים לקבלת קצבה, על ידי קביעת גבולות ברורים בזכאות בין חיילים המשרתים בקבע לבין חיילים בשירות חובה ומילואים, בכל הקשור לפגיעה שאירעה שלא בזמן התפקיד.

ועדת גורן פרסמה היום את המלצותיה לפיהן רק מי שחלו או נפגעו בנסיבות הקשורות למילוי תפקידם, יוכרו כנכים ויזכו לקצבה. פרסום המסקנות מציב קריטריונים חדשים עבור אותם משרתים במערכת הביטחון שנפגעו בזמן ששירתו במערכת הביטחון, אך לא היו בתפקיד. כך לדוגמה חייל שנהג בפזיזות בחופשה ונפגע, לא יזכה לפיצוי מהמדינה.

על פי התנאים החדשים, ההכרה בפצוע כנכה משרד הביטחון לגבי חיילים בשירות קבע, תהיה רק אם החבלות יהיו ייחודיות לתנאי השירות, כלומר שאין להן מקבילה בחיים האזרחיים. לא כך לגבי חיילים "בשירות חובה ושירות מילואים פעיל שנחבלו בזמן שירותם". קבוצה זו תוכר כזכאית "אף אם נסיבות הפגיעה אינן ייחודיות ומיוחדות לשירות הצבאי", נכתב בדוח.

עוד צוין כי "חיילים בשירות חובה וחיילים בשירות מילואים פעיל שחלו במחלה, יידרשו לעמוד בתנאי ייחודיות ומיוחדות לשירות. חיילים בקבע שלקו במחלה בזמן שירותם, לא יחולו עליהם הסדרים של חוק הנכים והם יטופלו על ידי ביטוח לאומי", לשון הדוח.

השופט גורן ציין כי המלצות הוועדה יחולו על כל גופי מערכת הביטחון, וכי ראש המוסד, הרמטכ"ל, ראש שירות הביטחון הכללי וראש שירות בתי הסוהר שהופיעו בפני הוועדה, קיבלו את הקביעה שהכלל הנוגע למשרתי קבע יחול גם על אנשיהם.

סעיף נוסף שבו חל שינוי הוא הזכאות לרכב רפואי ולרכב מדינה לנכים. "נכים הזכאים לרכב יקבלו רכב אחיד לכל הנכים בנפח 1,600 סמ"ק למעט מקרים מיוחדים". כמו כן, החלפת הרכב תתבצע כל 4.5 שנים במקום 3.5 שנים שהיו נהוגות עד היום.

רוצים לקבל עוד עדכונים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק