חדשות קשות או בידור להמונים?

דיון בכנס אילת לעיתונות בנושא סיקור הטרור - חדשות קשות או בידור להמונים?