היועמ"ש לברק: הפסק את עבודת ועדת בדיקת מסמך גלנט

יהודה וינשטיין הורה במכתב לשר הביטחון אהוד ברק להפסיק מיד את עבודתה של ועדת בריק, מחשש לשיבוש החקירה המשטרתית. "לחקירה פלילית ישנה עדיפות על צעדים מנהליים מכיוון שאלה עלולים לגרום לשיבוש חקירה". הוועדה תוכל לשוב לעבוד לאחר תום החקירה המשטרתית, בתיאום עם גורמי הפרקליטות הצבאית

שוב מרסן: לאחר שבשבוע שעבר הודיע אהוד ברק על הקמתה של ועדה בראשותו של האלוף במיל' יצחק בריק שתבדוק את התנהלות צה"ל בפרשת מסמך גלנט, דורש היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין - הקפא את פעולת הוועדה.

במכתב שנשלח מלשכת היועץ המשפטי לממשלה אל לשכת השר, נאמר כי עבודתה של הוועדה מקבילה לעבודת חוקרי המשטרה, ולכן הוא מבקש להפסיק את ועדת הבדיקה עד אשר חומר החקירה יגיעו למשרדו של היועמ"ש כמתחייב בחוק. "לחקירה פלילית ספציפית ישנה עדיפות על צעדים מנהליים, מכיוון שאלה עלולים לשבש את החקירה", לשון המכתב.

עם זאת, מאפשר היועץ המשפטי פתח להחל בעבודת הוועדה מיד עם החלטה על הצעדים שיינקטו כנגד המעורבים בפרשה, ובהם עוזר הרמטכ"ל אל"מ ארז וינר, על ידי הגורמים המוסמכים בפרקליטות המדינה ובפרקליטות הצבאית.

מלשכתו של ברק נמסר: "שר הביטחון עדכן מראש את היועץ המשפטי לממשלה על כוונתו להקים וועדת בירור פנימית לבדיקת היבטי המסמך המזויף. עדכון היועץ המשפטי נעשה עוד בטרם נקיטת פעולה כלשהי ופרסום ידיעה בעניין זה.

"לאחר שפורסם דבר הקמת ועדת בריק, פנה היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, אל שר הביטחון ברק וביקשו שהוועדה בשלב זה ועד השלמת פעולות נוספות באחריות גורמי משטרה ואכיפת החוק, תמנע מזימון עדים ובקשת חומר.

"היועץ המשפטי לממשלה ציין כי אין מניעה שהוועדה תתכנס כבר עתה לדון בסדרי עבודתה ובמשימה העומדת לפניה, אך בשלב זה לא תזמן עדים ולא תבקש חומר כאמור. לפי ההערכה מדובר בעיכוב זמני קצר. שר הביטחון והיועץ המשפטי לממשלה פועלים בעניין זה בהבנה ובתיאום".

רוצים לקבל עוד עדכונים שוטפים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק