הרב מלמד משיב מלחמה: "ברק גס רוח"

לאחר ביטול ההסדר עם ישיבת הר ברכה, משיב ראש הישיבה מלחמה שערה ומסביר מדוע לא התייצב לשימוע אצל ברק. "אף שידעתי שבעקבות גסותו של שר הבטחון, הדברים יכולים להגיע להפסקת ההסדר עם ישיבת הר ברכה, עם כל המשמעויות הקשות הכרוכות בזה, הייתי מחויב לשמור על העקרון של עמדה עצמאית ולא להיכנע לעריצותו", לדברי הרב

 אתמול החליט שר הביטחון אהוד ברק החליט לבטל את ההסדר עם ישיבת הר ברכה, זאת לאחר שהרב אליעזר מלמד ראש הישיבה לא הופיע לשימוע שאליו זומן. עכשיו החליט הרב מלמד לתקוף בחזרה.

הרקע לדברים: קריאתו של הרב מלמד לתלמידיו לסרב לפינוי יישובים. שר הביטחון הנחה את צה"ל להתחיל בתהליך שיוציא את הישיבה מההסדר, בתוך פרק זמן שיאפשר למשרתים בה לבחור ישיבה אחרת להמשך השירות. הנהלת איגוד ישיבות ההסדר תתכנס בימים הקרובים כדי להחליט על דרכי פעולה בנסיון להשפיע ולשנות את החלטת שר הביטחון.

בטור אישי שהוא מפרסם הבוקר באתר ערוץ 7, תוקף הרב מלמד את שר הביטחון, מכנה אותו "גס רוח" ומספר את השתלשלות העניינים שהביא בסופו של דבר לביטול ההסדר מהצד שלו.

"אין חובה למחות דווקא בטקס השבעה"

"מיד לאחר הנפת השלט בגדוד שמשון ליד הכותל על ידי תלמיד ישיבתנו כתבתי כי למרות שלדעת רבים מבני הציבור הדתי והימני זוהי מחאה חשובה ומכובדת, וכבוד הוא להיות נמנה על התומכים בחיילים כאלה, בפועל לא ידעתי על כך דבר, ולא זו בלבד אלא שאילו היו מתייעצים איתי, הייתי ממליץ להימנע מכך, כי רק כאשר מחייבים חייל לסייע לגירוש עליו לסרב, אבל אין עליו חובה למחות דווקא בטקס ההשבעה".

"בנוסף לכך, מן הסתם הייתי מניא אותם, מפני שיכולתי לשער שהמחאה תגרום לעגמת נפש רבה למפקדים הישירים שלהם". אלא שבדיעבד אחר שעשו זאת, "אני מכבד את מעשיהם ומכיר בתועלת שצומחת ממחאות פומביות שכאלה".

"...ראש אכ"א דרש מהרבנים חברי הנהלת ישיבות ההסדר שיתנערו לחלוטין באופן נחרץ מהסרבנות וההפגנות. והרב דרוקמן שליט"א שמסכים עם עמדתם ביחס להפגנות כתב מכתב אודות ההפגנות שראש אכ"א, שר הבטחון וסגנו דרשו שאחתום עליו".

וזו לשון המכתב:

"בהתייחס להפגנות (הנפות השלטים) בחטיבת כפיר, אני מרגיש צורך והכרח להביע את עמדתי באופן ברור (וזו גם העמדה של הנהלת האיגוד). יש לנו אחריות לאחדותו וללכידותו של צבאנו. ענין זה מחייב אותנו להתנגד באופן נחרץ להפגנות בתוך הצבא".

"הפגנות בצבא עלולות, חלילה, להיות הרס, לערער את המשמעת בצבא ולפגוע בחוזקו ובחוסנו של צה"ל. תלמידינו חייבים לדעת שיחד עם מאבקנו הצודק על ארץ ישראל, יש לנו קווים אדומים, ואין מקום לשום הפגנות בצבא. חובתנו לשמור על כוחו, אחדותו ושלמותו של צה"ל. אני פונה אל כולכם ממעמקי ליבי, וקורא לכם לאמץ עמדה אחידה ובהירה בענין זה, ולהעביר אותה גם לתלמידינו, כי יש לכולנו יחד אחריות משותפת לצה"ל בכלל, ולישיבות ההסדר בפרט".

 הרב מסביר מדוע לא חתם על המכתב

"למרות שעם הנימוק המרכזי שבו אני מסכים, לא הסכמתי לחתום משתי סיבות. האחת, אינני מזדהה עם הסגנון הנחרץ שבו, שכן אני מבין ומכבד את המפגינים, וסובר שהם מפגינים על דבר צודק, ורק סברתי שעדיף לשמור את ההפגנות למסגרת האזרחית כדי שלא לפגוע במסגרת הצבאית".

"כיוון שאני משתדל לכתוב תמיד את מה שאני חושב בכנות, ולכך אני מחויב בספרים ובטורים שאני כותב, לא יכולתי למעול בתפקידי המקודש. הסיבה השנייה, לא הסכמתי לחתום על שום דבר מפני שאני סבור שאסור להתבטא תחת לחץ שלטוני, וחובה על רב לומר את האמת הפנימית שלו".

"ובזה הוא מייצג את המורשת המקודשת של עמנו. ודברים אלו אמורים גם לכלל ראשי ישיבות ההסדר שאינם צריכים להיות כפופים למפקדי הצבא אלא לומר את דברם בחירות. ומה היה קורה אילו היה רב שסבור בכנות שחובה להפגין בטקסים, האם היה צריך לשתוק?! להעלים את דעתו?! הלא חובה עליו להביע את דעתו".

"ואף שידעתי שבעקבות גסותו של שר הבטחון, הדברים יכולים להגיע להפסקת ההסדר עם ישיבת הר ברכה, עם כל המשמעויות הקשות הכרוכות בזה, הייתי מחויב לשמור על העקרון של עמדה עצמאית ולא להיכנע לעריצותו. ולכן גם לא הסכמתי לבא 'לשימוע' או 'זימון' תחת אולטימטום, ביטויים שאינם מכובדים כלפי מי שזכאי ומחויב לחירות מחשבה וביטוי".

ברק ביטל את ההסדר עם ישיבת הר ברכה