דוח: צה"ל ושב"כ מענים אסירים ביטחוניים

לרגל היום הבינלאומי להזדהות עם קורבנות עינויים, מפרסם הבוקר ה'וועד הציבורי נגד עינויים בישראל' דוח מצב. הממצאים לא מעודדים: צה"ל ושב"כ נוהגים בעצורים באופן מכאיב ומשפיל. צה"ל: רואים בחומרה כל פגיעה בעצורים

"בשב"כ ובצה"ל נוהגים לכבול עצורים באופן מכאיב המהווה עינויים והתעללות", כך חושף הבוקר דוח הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל. הדוח מתפרסם לרגל היום הבינלאומי להזדהות עם קורבנות עינויים, שמצוין ברחבי העולם מדי שנה ב-26 ביוני.

בדוח המפורט נטען כי המעשים האלו נעשים "בניגוד לחוק, לכללי מוסר בסיסיים ולדין הבינלאומי". על פי ממצאיו ישראל פועלת בניגוד לאמנות בינלאומיות, עליהן היא חתומה כאשר הסובלים העיקריים מנוהג זה הם עצורים פלסטיניים המוגדרים כאסירים ביטחוניים.

'הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל' התבסס בדוח על 574 מקרים של מעצר בידי חיילים ועשרות חקירות שב"כ בשנה האחרונה. ממצאי הדוח מצטיירת תמונה עגומה, החושפת את התנהלותן השנויה במחלוקת של רשויות שונות בישראל, בראשן צה"ל והשב"כ. "עצורים ואסירים נקשרים באופן מכאיב ומשפיל", נכתב בדוח ונרמז כי "לא פעם הדבר מגיע לכדי עינויים של ממש".

גרימת כאב כדבר שבשגרה

"בישראל נוהגים לאזוק עצורים באופן מכאיב כדבר שבשגרה- בניגוד לכל החוקים האפשריים, המקומיים והבינלאומיים". עוד נכתב כי "כבילה מכאיבה זו מתבצעת מתוך מניעים פסולים ושיקולים זרים מובהקים אשר כוללים גרימת כאב וסבל, ענישה, הפחדה, הפליה וחילוץ מידע והודאות שלא כדין".

עורכי הדוח אינם ממעיטים בהסברים ומתארים כיצד חיילים נוהגים לכבול את ידיהם של עצורים, ללא כל שיקול דעת פרטני, בכבילה שיטתית שנעשית לרוב מאחורי גבו של העצור, תוך הידוק יתר של אזיקוני הפלסטיק הצרים. אפילו בעת טיפולים רפואיים לעצירים ולאסירים ידיהם נאזקות ללא הכרח.

בעקבות ממצאי הדוח קורא הוועד למצות את הדין עם המפירים ולאפשר בקרה בלתי תלויה על המתרחש במתקני החקירה של השב"כ.

צה"ל: רואים בחומרה כל פגיעה בעצורים

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לידיעה כי "צה"ל פועל עפ"י החוק הבינלאומי, ועפ"י חוקי מדינת ישראל, ועומד בכל הכללים המחייבים אותו בכל הנוגע לסוגיית מעצר פעילי טרור ומבוקשים המסכנים את ביטחון מדינת ישראל ושלום אזרחיה. מדיניותו של צה"ל היא להקפיד ולשמור על ביטחונם ושלומם של כל העצורים, מרגע תפיסתם והחזקתם בידיו".

"צה"ל רואה בחומרה כל פגיעה שלא לצורך בעצורים, בודק באופן ייסודי כל טענה בעניין פגיעה בעצורים, ופועל במלוא חומרת הדין במקרים הנדרשים. בהתאם לכך, תלונות שיועברו לצה"ל בעניין איזוק מכאיב נבדקו ונבחנו ע"י הפרקליטות לעניינים מבצעיים, ובמספר מקרים ניתנה הוראה לפתוח בחקירת מצ"ח. הפרקליטות לעניינים מבצעיים אף פנתה לועד הציבורי נגד עינויים בבקשה לקבל פרטים ונתונים נוספים ביחס לתלונות אשר הוגשו על מנת שניתן יהיה לבחון את התלונות באופן מקיף ויסודי".

"בימים אלה, נערכת בפיקוד מרכז עבודת מטה בראשות קצין בדרגת אל"מ, אשר נועדה לבחון את כל הנהלים באופן הטיפול בעצורים פלסטינים".