5 שבועות, 165 הרוגים: יומן מלחמה

החל מחטיפת החיילים, דרך הפצצת מחסני הטילים וגיוסי המילואים ועד המבצעים הקרקעיים - חוזרים עשר שנים לאחור, למלחמת לבנון השנייה, יום אחרי יום