מפקדים וחיילים יוכלו להעיד לטובת אנשי קבע שפוטרו

שופטי ועדת הערר מתחו ביקורת על פקודת מטכ"ל בנושא, וביקשו מהפרקליטות לבחון חוקיותה. המשמעות: מפקדים וחיילים יוכלו להעיד לטובת אנשי קבע שפוטרו, מה שעשוי להביא לעזור להם אם פוטרו שלא בצדק

ארכיון (פלאש 90)

בשלוש השנים האחרונות פוטרו מצה"ל כ- 2,500 משרתי קבע ועל פי התוכנית הרב שנתית עליה הכריז לאחרונה הרמטכ"ל תר"ש גדעון, במהלך השנתיים הקרובות יפוטרו אלפים נוספים. רבים מבין המפוטרים ניסו לערער על ההחלטה בפני ועדת הערר של משרתיי הקבע שהוקמה לפני כחמש שנים וניסו לשכנע כי פיטוריהם היו שרירותיים או בלתי מוצדקים .

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

אלא שלפי פקודות הצבא , באופן אבסורדי , קצינים וחיילים אחרים לא יכלו לתת תצהירים או להעיד מטעמם של המפוטרים והצבא אף הבהיר לא אחת כי מתן תצהיר או עדות לטובת חייל המפוטר מן השרות מהווה עבירה על פי הפקודות.

מצב דברים זה פגע ביכולתם של המפוטרים ובסיכוייהם להביא לביטול החלטת הפיטורים באותם מקרים שהיה מוצדק לבטלם . בעקבות פניה עקרונית שהוגשה בעניין זה ע"י עורך הדין שלמה צפורי ממשרד עוה"ד צפורי-רכבי ושות', שביקש להכריז על הפקודות כבטלות בשל פגיעתן הבלתי מידתית בזכויותיהם החוקתיות של משרתי הקבע, חל השבוע שינוי.

לנוכח חשיבותה של הסוגיה ועמדתו הנחרצת של צה"ל כי אין לאפשר מסירת עדות כנגד עמדת צה"ל בשל חובת הנאמנות החייבת לשרור בין צה"ל למשרתים בו, ואיסור על ניגוד עניינים, התכנסה הועדה בהרכב מיוחד של חמישה שופטים בראשות השופט המחוזי אלוף מיל' אילן שיף.

בתום דיון ארוך קיבלה הועדה את עמדת עו"ד צפורי וקבעה בהחלטה תקדימית כי על צה"ל לתקן את פקודות מטכ"ל באופן : "שתהלומנה את הקבוע בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ובפרט את זכות היסוד להליך הוגן . אל לה לרשות מנהלית למנוע את זכות הגישה לערכאות במובנה הרחב , אלא אם כן חלות בנושא אמות מידה התואמות את דרישת המידתיות".

עו"ד ציפורי (יח"צ)

שינוי חיובי

עוד ציינו השופטים כי: "עמדתנו המשפטית העקרונית היא שזכותו של עורר לזמן עד מטעמו המשרת בצבא בכל הקשור למחלוקת עובדתית. כמו כן לאור הערותינו במהלך הדיון ראוי כי הפרקליטות תבחן את חוקיותה של פקודת מטכ"ל הנ"ל הן באשר לנוהל המפורט בה והן באשר להיעדר סייגים להפעלת שיקול הדעת של הגורמים המפורטים בפקודה". השופטים אף הביעו עמדתם כי ספק בעיניהם האם האמור בפקודות הצבא מכוחם מנע צה"ל עד כה את האפשרות של המערערים להגשת תצהירים, חל בכלל לגבי דינים בפני ועדת הערר.

בפקודה הקיימת מצוין כי חייל או איש קבע שהגיעה אליו פניה להעיד או לחתום על תצהיר מצד עורך דין אזרחי , יש להעבירה למפקדו שיעביר אותה עם הערותיו לגורמי הפרקליטות הצבאית ולאנשי ביטחון המידע ביחידתו. בנוסף נכתב כי חייל לא ייתן תצהיר שקשור בהליכים משפטיים נגד המדינה, שהוא עצמו אינו צד להם, אלא אם קיבל לכך אישור ממחלקת ביטחון מידע ומחטיבת דובר צה"ל, תוך התייעצות עם הפרקליטות הצבאית. את החלטתם מסיימים השופטים בקביעה שראוי שהפרקליטות תידרש בדחיפות להערות ותפעל לתיקון הפקודה.

עו"ד צפורי הביע סיפוק רב מההחלטה אך לצד זאת ציין כי "יש להצטער על כך שהיא ניתנת רק לאחר פיטוריהם של 2,500 משרתי קבע טובים ומסורים אשר להערכתו ביניהם גם כאלה שהיו מצליחים להביא לביטול פיטוריהם לו הייתה ניתנת להם האפשרות להעיד עדים מטעמם ללא המגבלות הבלתי חוקתיות בפקודות הצבא".

לפניות לכתב: MatanH@Ch2news.tv

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של מתן חצרוני